Salon Ilustratorów 2011

Wszyscy chętni artyści-rysownicy mogą wziąć udział w prawdziwie książkowym Salonie. Organizatorzy czekają na prace do 15 stycznia 2011 roku.

Kolejny „Salon Ilustratorów” towarzyszyć będzie jubileuszowym X POZNAŃSKIM SPOTKANIOM TARGOWYM ? KSIĄŻKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, odbywającym się w dniach 4-6 marca 2011 w Poznaniu, na terenie MTP. Salon, zorganizowany jest w ramach cyklu Mistrzowie Ilustracji i z okazji jubileuszu osiemdziesięciolecia Bohdana Butenki. Jego celem jest prezentacja i promocja polskich twórców ilustracji i grafiki książkowej (zwłaszcza młodego pokolenia, stojącego u progu kariery), a także umożliwienie im bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem wydawców. Dlatego Salon usytuowany będzie bezpośrednio na ekspozycji targowej. Poza tym zaproszony już został, po zamknięciu Targów, do dalszego prezentowania się w Poznaniu i Wielkopolsce, m.in. w Lesznie, Kaliszu , a także w Koszalinie oraz Lublinie. Następnie prace zostaną zwrócone, zgodnie z życzeniem autorów.

Wszyscy rysujący ilustracje, szczególnie do książek, zaproszeni są do podzielenia się swoją pracą z publicznością w Salonie Ilustratorów 2011. Tak jak dotychczas wystawę przygotuje i czuwać nad nią będzie Karolina Szotkiewicz z Działu Wystaw Centrum Kultury ZAMEK. Prace nadsyłać należy do 15 stycznia 2011 na adres:

Karolina Szotkiewicz
Dział Wystaw, Centrum Kultury ZAMEK
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
tel. (61) 64 65 209
e-mail: k.szotkiewicz@zamek.poznan.pl.

Przewiduje się prezentację do 6 prac jednego Twórcy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru prezentowanych ilustracji. Proszą również o podanie danych do Katalogu: imię i nazwisko, krótki biogram, telefon, e-mail; dane dotyczące samych ilustracji: podpisy pod ilustracje, tytuł utworu (w przypadku opublikowanych dzieł ? tytuł książki, wydawnictwo i rok wydania). Ponieważ katalog będzie ilustrowany, proszą także o nadesłanie pocztą elektroniczną dwóch proponowanych przez artystów ilustracji (układ pionowy), w rozdzielczości 300 DPI, a także podpisów do nich.

Dodatkowo organizatorzy proszą o równoczesne przesłanie powyższych danych na adres Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, gdzie przygotowywany będzie katalog:
Lidia Sadowska – Polskie Towarzystwo Wydawców Książek,
ul. Świętokrzyska 30, kl. V, lok. 156, 00-116 Warszawa,
tel. (22) 850 34 76, 0 600 871 810,
e-mail: ptwk@wp.pl.

x

Zobasz także

Wszystko wiąże się z kobietą…

O doznaniach towarzyszących tworzeniu oraz co można wyssać z mlekiem matki rozmawiamy z rzeźbiarzem Antonim ...