Przyrostki -owy i -owa

Wielką zaletą konstrukcji przymiotnikowych z przyrostkiem ?owy, a ewentualnie ?owa, jest skrótowość wypowiedzi. Wiedzą o tym wszyscy i używają często tego nadzwyczaj wygodnego narzędzia językowego. Niekiedy ekspansywność przyrostka ?owy jest tak duża, że nabiera on zabarwienia iście humorystycznego. Kiedy wypowiedź z przedrostkiem ?owy może stać się niezrozumiale śmieszna?

Wtedy, gdy stosujemy zbyt duży skrót, np.:
Sędziowie będą odejmować sporo punktów stylowych.
Albo:
Do tego chciałbym dodać tutaj elementy plusowe.

Zasada

Przymiotniki z przyrostkiem ?owy używamy, gdy przymiotniki te mają bardziej wyspecjalizowane znaczenie, czyli:
· Coś zrobione jest z tego, co oznacza rzeczownik podstawowy, np.: stół modrzewiowy, worek foliowy;
· Coś przeznaczone jest do czegoś innego, np.: tkanina obiciowa;
· Coś wykonane jest za pomocą czegoś, np.: szkic ołówkowy.

Uwaga

Należy pamiętać, że niepoprawne jest zastępowanie przymiotnikami z przyrostkiem ?owy innych, uznanych przez tradycję naszego języka przymiotników, np. kolacjowy jest niepoprawny, nawet mimo tego, że istnieją: śniadaniowy i obiadowy.

Jeszcze raz kultura

Przymiotnik kulturowy to nie to samo, co kulturalny. Kulturowy odnosi się zawsze do kultury. Zabytki mogą być kulturowe. Kulturalny z kolei to przymiotnik, którym opisujemy coś, alkbo kogoś cechującego się kulturą, np. kulturalny chłopiec.

x

Zobasz także

Zadziać się

Coraz powszechniej słyszymy, że używa się czasownika zadziać się jako synonimu wydarzyć się. Nie do ...