Poznański Tydzień Rodziny

Poznański Tydzień Rodziny trwa od Międzynarodowego Dnia Rodziny – 15 maja do Dnia Matki – 26 maja. W tym czasie odbędzie się w Poznaniu wiele imprez, spotkań i wydarzeń, które mają promować wartości rodzinne i pokazywać, jak dobrym pomysłem jest życie rodzinne.
Szereg propozycji skierowanych jest do rodzin, aby mogły one bardziej uczestniczyć w życiu społeczno ? kulturalnym naszego miasta. POZNAŃSKI TYDZIEŃ RODZINY jest elementem programu PRO RODZINA, przyjętego jednogłośnie przez Radę Miasta Poznania (Uchwała nr Xl/597/Vi/2012, Rady Miasta Poznania, z dnia 6.11.2012.). Uchwałę rozpoczynają słowa: Rada Miasta Poznania uznaje za priorytetowe i strategiczne działania na rzecz poznańskich rodzin wychowujących dzieci. Inwestycja ta pozwoli na rozwój Miasta w następnych latach. Ważnym elementem tych działań będzie promocja i wsparcie rodzin wielodzietnych. Rada Miasta Poznania w obliczu narastającego niżu demograficznego i wyludniania się Poznania wprowadza do realizacji Program ?Poznań PRO Rodzina ? promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu?, zwany dalej Programem. Miasto Poznań wprowadza Program, mając na uwadze wysiłek, jaki rodziny wielodzietne wkładają w wychowanie następnych pokoleń mieszkańców Miasta. Pełny program wydarzeń: http://potyro.pl/wydarzenia

x

Zobasz także

Wszystko wiąże się z kobietą…

O doznaniach towarzyszących tworzeniu oraz co można wyssać z mlekiem matki rozmawiamy z rzeźbiarzem Antonim ...