Poznań nagradza

W środę, 29 czerwca 2010 w Ratuszu podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Poznania nastąpi wręczenie, przyznawanej od roku 1991, nagrody naukowej (indywidualnej), której wysokość wynosi 39 000 zł. Nagroda Naukowa Miasta Poznania przyznała także stypendia naukowe dla młodych poznańskich naukowców – 4600 zł. Wręczenie tych stypendiów nastąpi w październiku 2011 w Sali Białej Urzędu Miasta.
Wcześniej laureatami nagrody byli między innymi: zespół prof. Jacka Rychlewskiego, zespół prof. Zygmunta Ziembińskiego, zespół prof. Ryszarda Słomskiego, prof. dr hab. Jerzy Topolski, prof. dr hab. Lech Trzeciakowski, prof. Roman Słowiński, prof. Julian Musielak, prof. Alfred Koniecki, prof. Jacek Błażewicz oraz prof. dr hab. Krystyna Miłobędzka.

Skład Kapituły Nagrody Naukowej, powołanej uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r:

? prof. Stanisław Lorenc- przewodniczący,
? prof. Hanna Kócka-Krenz,
? prof. Wojciech Dyszkiewicz,
? prof. Kazimierz Przyszczypkowski,
? prof. Antoni Szczuciński,
? prof. Marek Świtoński,
? prof. Jan Węglarz,
? prof. Jacek Wiesiołowski,
? prof. Lucyna Wojtasiewicz.

Nagrodą Naukową Miasta Poznania w 2010 roku wyróżniono:

Dr hab. Jacka Kowalskiego, wybitnego naukowca, za opublikowanie pracy habilitacyjnej ?Gotyk Wielkopolski?.

Stypendia naukowe otrzymali:

Dr Marcin Podsiadło (UAM/chemia) za wybitne osiągnięcia badawcze oraz badanie słabych oddziaływań w kryształach halometanów stosując wysokociśnieniową dyfrakcję monokrystaliczną.
Ddr inż. Piotr Kuświk (PAN/ fizyka molekularna) za wyróżniające się osiągnięcia w pracy badawczej oraz wysoki poziom prowadzonych badań dotyczących strukturyzacji magnetycznej układów cienkowarstwowych.
Dr Hubert Gojżewski (PP/fizyka) za znaczące osiągnięcia naukowe w rozwoju nanotechnologii i nanonauki.
Dr Ewelina Szczepanek (UM/medycyna) za wybitne osiągnięcia naukowe, dotyczące chorób wewnętrznych, a w szczególności endokrynologii, kardiologii i zaburzeń metabolicznych.
Mgr Daniel Łowicki (UAM/chemia) za syntezę i badania strukturalne amidowych pochodnych antybiotyku- Monenzyny A oraz wykazanie ich aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybicznej.
Mgr Kamila Kłudkiewicz (UAM/historia sztuki) za pracę badawczą w związku z przygotowaniem dysertacji doktorskiej Pt. ?Wybór i konieczność. Kolekcje sztuki arystokracji polskiej w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku?.
Dr Bartosz Kempisty (UM/biologia molekularna) za opracowanie systemu oceny kompetencji rozwojowej oocytów oraz zarodków ssaków wykorzystywanych do embrio-transferu w oparciu analizy molekularne i nowoczesne techniki mikrofluidyczne typu ?lab-on-chip”.
Mgr inż. Mirosław Ochodek (PP/informatyka) za dotychczasowy dorobek naukowy w dziedzinie informatyki oraz działania mające na celu transfer technologii pomiędzy środowiskiem naukowym a przemysłem i jednostkami administracji publicznej.
Jerzy Kaźmierczak (UE/ekonomia) za działalność naukową i dydaktyczną, a w szczególności za badania nad determinantami zatrudnienia w sektorze bankowym na przykładzie regionu wielkopolskiego.
Ngr Maria Grześ (UP/genetyka zwierząt) za badania z zakresu genetyki zwierząt, obejmujące zarówno analizę polimorfizmu i ekspresji genów związanych z gospodarką lipidową u świni i szczura, jak również badania związane z genomiką porównawczą wybranych genów gatunków z rodziny psowatych.

x

Zobasz także

Jak napisać kryminał

Kolejne spotkanie w Herbaciarni Bibliotece Raczyńskich 7 stycznia we wtorek o godz. 17. Herbaciarnia Biblioteki ...