Pieśni Myrmidonu

„Kim jest kobiecy głos tych wierszy? Szeptunką wsłuchaną we wszystko, co żywe i nieżywe? Uważną konstruktorką, świadomie układającą własne wzory tradycji? Mieszkanką kolejnych „porządków” poetyckiego świata? Czułą eksploratorką dzikich ostępów natury i języka? Każdą z nich. Dostajemy wiersze do czytania szeptem, myślenia szeptem i słuchania szeptem. Wiersze intelektualne, ale w sposób, który nie osłabia intuicji, nie usypia instynktu, nie tłumi uczucia. Siano pachnie snem, a pasterze idą łody pola. Tak, w głębi tych wierszy dosłyszeć można dudy Czyżewskiego i fujarkę Czechowicza – ale w pejzażu XXI wieku”. /Eliza Kącka/

Wiersze ukazały się nakładem wydawnictwa Dom Literatury w Łodzi

KINGA PIOTROWIAK-JUNKIERT – poetka, badaczka, tłumaczka i redaktorka. Na co dzień wykłada literaturę węgierską na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autorka monografii „Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej. Imre Kertész wobec Zagłady” (Warszawa, 2014). Ostatnio w jej przekładzie ukazały się książki: „Ostatnia gospoda” Imrego Kertésza (W.A.B, 2016), „Oskubana papuga Rebego. Zmyślone opowieści chasydzkie” Gézy Röhriga (Austeria 2016) oraz „Droga do pustego nieba” Zoltána Halasiego (Nisza 2017). Prowadzi blog dyskretnyurokdrobiazgow.blogspot.com i projekt „Gdzie się podziały poetki? Tu są!” Laureatka konkursów poetyckich. Mieszka w Poznaniu.

ANITA JARZYNA – doktor nauk humanistycznych, badaczka literatury, głównie poezji XX-wiecznej, interpretatorka. W obszarze jej zainteresowań znajdują się studia nad zwierzętami oraz studia nad Zagładą. Autorka książek „Pójście za Norwidem” (w polskiej poezji współczesnej), Lublin 2013 oraz Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka, Łódź-Kraków 2017; współredaktorka i redaktorka kilku numerów tematycznych czasopism („Poznańskie Studia Polonistyczne”, „Polonistyka”, „Tekstualia”) oraz tomów zbiorowych, w tym T. Nowak, Spowiedź wyobraźni (szkice i rozmowy), Kraków 2014. Publikowała m.in. w czasopismach „Colloquia Litteraria”, „Slavia Occidentalis”, „Przestrzenie Teorii”, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, „Czas Kultury” oraz monografiach zbiorowych. Stypendystka m.in. Funduszu im. Rodziny Kulczyków, Ministerstwa Nauki, Funduszu im. Profesora Władysława Kuraszkiewicza; wyróżniona Medalem Młodej Sztuki w dziedzinie literatura (2015).

prowadzenie: Anita Jarzyna

Organizatorzy: Bookowski. Księgarnia w Zamku i Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.
PIEŚNI MYRMIDONU. SPOTKANIE Z KINGĄ PIOTROWIAK JUNKIERT
Miejsce Hol Balkonowy
Godzina g. 18
Data 28.06.2019

x

Zobasz także

Tydzień filmu niemieckiego

29 listopada w Kinie Muza w Poznaniu rozpocznie się kolejna edycja Tygodnia Filmu Niemieckiego! Pokażemy ...