Odmiana skrótowców

Skrótowce odmieniamy, lub nie, a w pisowni zawsze używamy łącznika i zaznaczamy to w następujący sposób:
GOPR-u, GOPR-em,
KOR-u, KOR-owi
, ale KOR-ze,
do PAN-u.

I co dalej?
Końcówkę fleksyjną piszemy zatem zawsze małą literą. Jeśli skrótowiec ma charakter rzeczownika i kończy się małą literą, to przed końcówkami fleksyjnymi nie stosuje się łącznika, np.
Cepelia, Cepelię, o Cepelii,
Elektrim, Elektrimu, o Elektrimie,
Desa, do Desy, w Desie.

Końcówkę fleksyjną po spółgłoskach twardych piszemy małą literą i oddzielamy od tematu łącznikiem, np.:
do RFN-u, w PSL-u.

Po spółgłoskach miękkich oznaczanych dwuznakami, np. mi, ni, fi, piszemy:
o WAM-ie, w PAN-ie, o ZChN-ie, w RAF-ie.

Pojawiające się w zakończeniu dż zapisujemy jako D-zi, np.:
w SAPD-zie (System Automatycznego Przetwarzania Danych).

Skrótowce zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na -x przybierają w przypadkach zależnych rodzime zakończenie -ks-:
Hortex, do Horteksu, w Horteksie,
Pewex, z Peweksu, w Peweksie.

Liczba i rodzaj skrótowców:
Ustalamy je przez:
wskazanie wyrazu nadrzędnego w nazwie rozwiniętej i nadanie całemu skrótowcowi cech gramatycznych:
SLD – rodzaj męski, liczba pojedyncza, np. SLD przyjął statut = Sojusz Lewicy Demokratycznej przyjął statut.
nadanie skrótowcom swoistych cech gramatycznych, wg zasady: zakończone w wymowie na spółgłoskę mają rodzaj męski (MEN, ZAIKS); zakończone na akcentowane –e, -i, -o, -u mają rodzaj nijaki (PZE, SLD); zakończone w wymowie na –a mają rodzaj żeński lub nijaki (AK, AGH); zakończone na nieakcentowane „a” mają rodzaj żeński.
Wybór metody ustalania liczby i rodzaju jest związana z kwestią stylistyczną – w polszczyźnie starannej, oficjalnej korzystamy ze sposobu pierwszego; sposób drugi stosujemy przy polszczyźnie potocznej. Dlatego nie stosujemy wersji drugiej np. przy skrótowcu RP (Rzeczpospolita Polska).

Uwaga:
Użycie apostrofu zamiast łącznika, np. „DJ’a”, jest błędem. Jak wiemy, mamy tę wolność i skrótowce możemy odmieniać lub też nie. ZAWSZE jednak należy pamiętać, żeby w swoim tekście pisanym używać wyłącznie form jednego typu (odmienianych lub nie odmienianych).

x

Zobasz także

Zadziać się

Coraz powszechniej słyszymy, że używa się czasownika zadziać się jako synonimu wydarzyć się. Nie do ...