Od Rembrandta do Matejki

DAWNE GRAFIKI I RYSUNKI Z KOLEKCJI MUZEUM IM. KS. J. JARZĘBOWSKIEGO W LICHENIU STARYM – taka wystawa trwać będzie od 4 marca do 10 kwietnia 2011 w Muzeum Nardowym przy ul. Marcinkowskiego. Prezentowane grafiki i rysunki pochodzą ze zbioru, który liczy około 1000 dzieł. Kolekcja ta prawie w całości zgromadzona została przez ks. Józefa Jarzębowskiego w latach 1925-1964.

Wernisaż:
Czwartek, 3 marca 2011, o godz. 19.00

Tytuł wystawy ?Od Rembrandta do Matejki? w sposób emblematyczny odnosi się do zespołu rycin licheńskiego Muzeum. Sztuka graficzna Rembrandta z jednej strony stanowi wyznacznik walorów artystycznych gromadzonych dzieł. Zebrane prace rytowników niderlandzkich, niemieckich, włoskich i francuskich prezentują bogaty przegląd różnych środowisk twórczych, warsztatów, stylów oraz technik graficznych od końca XV wieku do współczesności. Z drugiej strony nazwisko Jana Matejki odnosi się do poloników licznie zgromadzonych w kolekcji.

Na wystawie pokane zostanie ponad 100 prac autorstwa m.in.: Stefano Della Belli, Federico Barocciego, Giovanniego Vitalby, Giovanniego Battisty Piranesiego, Lucasa i Wolfganga Kilianów, Daniela Chodowieckiego, Rembrandta, Jana Piotra Norblina, Michała Płońskiego, Józefa Brandta, Jana Matejki, Henryka Siemiradzkiego i Mariana Krotochwila.

Będzie to pierwszy tak duży pokaz tego wyjątkowego i mało znanego zbioru, który wraz z kilkoma tysiącami cennych poloników powrócił do kraju w 2007 roku.

Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym otwarte w lipcu 2010 roku jest kontynuatorem utworzonego w 1925 roku Muzeum przy Gimnazjum Zgromadzenia Księży Marianów na Bielanach w Warszawie, przeniesionego po II wojnie światowej do Fawley Court w Wielkiej Brytanii, gdzie działało od 1953 do 2006 roku. Zbiór grafik i rysunków wchodzi w skład liczącej kilka tysięcy eksponatów kolekcji.

x

Zobasz także

Wszystko wiąże się z kobietą…

O doznaniach towarzyszących tworzeniu oraz co można wyssać z mlekiem matki rozmawiamy z rzeźbiarzem Antonim ...