Nowe perspektywy fotografii

Galeria fotografii pf zaprasza na spotkanie z Marią Matuszkiewicz w ramach cyklu ?Nowe perspektywy fotografii?.

Majowy wykład będzie poświęcony problemowi współpracy między artystą i fotografem w przełomowym dla sztuki momencie, czyli w latach 60 i 70. Sztuka przechodziła wówczas gruntowną przemianę: artyści przestawali tworzyć tradycyjne obiekty, a zwracali się ku twórczości rozumianej jako idea, proces lub działanie. Fotografia odegrała podwójną rolę: z jednej strony służyła jako środek wyrazu – chętnie sięgali po nią artyści konceptualni, z drugiej stawała się narzędziem dokumentacji twórczości mającej charakter wydarzenia lub procesu. Na tym gruncie rozwinęły się bardzo interesujące relacje między artystą i fotografem, wykraczające często poza prosty podział ról na tego, który tworzy i tego, który ?tylko” rejestruje. Współpraca dwóch twórców często miała wpływ na ostateczny kształt dzieła. Modele współpracy były bardzo różne: od współdziałania, przez dwie równorzędne i odrębne ?rezonujące” twórczości , po sytuację, kiedy praca drugiego artysty stawała się punktem wyjścia dla własnego dzieła.

Tym różnorodnym relacjom między fotografem i artystą poświęcona była wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wykład będzie podsuwaniem wątków, które pojawiły się na wystawie.

Maria Matuszkiewicz ? Historyczka sztuki. Kuratorka wystawy ?Wspólnicy. Fotograf i artysta około roku 1970″ w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz wystawy Tomislava Gotovaca w Instytucie Awangardy w Warszawie.

?Wspólnicy. O relacjach fotografa i artysty w latach 60. i 70.?

Spotkanie z Marią Matuszkiewicz

17.05.12 godz. 19.00 Galeria Fotografii pf / wstęp wolny

Nowe perspektywy fotografii

Galeria Fotografii pf w CK Zamku rozpoczyna cykl spotkań z kuratorami, teoretykami i twórcami młodego pokolenia. Raz w miesiącu dyskusja toczyć się będzie wokół zmian, jakie zachodzą we współczesnej fotografii. Pierwsze spotkanie zatytułowane ?Fotografia na rynku sztuki? – gościem będzie Marika Kuźmicz – odbędzie się DZIŚ, 25 lutego, o godzinie 18:00. Wstęp wolny.

Fotografia w ostatnich latach przeszła prawdziwą cyfrową rewolucję. Stała się powszechnie dostępna i zyskała nowe możliwości.

Przeobrażeniom technicznym towarzyszą również zmiany w sposobach myślenia o fotografii ? tłumaczą organizatorzy spotkań. Dlatego właśnie zaproszono na nie krytyków, kuratorów i badaczy młodego pokolenia. Ponadto organizowane będą spotkania z ważnymi fotografami współczesnymi z Polski i zagranicy.

Dzisiejsze spotkanie

Cykl rozpocznie Marika Kuźmicz, specjalistka od rynku fotografii w Polsce. Prelekcja będzie dotyczyła historii światowego i polskiego rynku fotografii. Wykład przybliży także praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania odbitki fotograficznej, przeznaczonej do obiegu handlowego. W trakcie spotkania nie zabraknie również praktycznych informacji przydatnych potencjalnym kolekcjonerom. Po wykładzie zaplanowana jest dyskusja z gościem.

Marika Kuźmicz
zajmuje się historią fotografii. Jest absolwentką historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim i doktorantką Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, wykładowczynią Collegium Civitas. Obecnie jest kuratorem projektu Kolekcjonerska Aukcja Fotografii, mającego na celu popularyzację zjawiska kolekcjonerstwa w Polsce oraz budowanie i rozwijanie rynku fotografii.

x

Zobasz także

Wszystko wiąże się z kobietą…

O doznaniach towarzyszących tworzeniu oraz co można wyssać z mlekiem matki rozmawiamy z rzeźbiarzem Antonim ...