Nienawidzić i wymyślić

W zeszłym tygodniu zatrzymaliśmy się na chwilę przy czasowniku lubić. Jeśli tak, to przy nim wypada po prostu wspomnieć o dwóch innych – tytułowych ? czasownikach, które również ulegają pewnemu wykolejeniu fleksyjnemu. W ich wypadku chodzi jedynie o niepoprawne ingerowanie przez mówiących w formę bezokolicznikową obu tych wyrazów.
Wcale nie działa w tym przypadku analogia do widzieć, niedowidzieć, przewidzieć oraz myśleć, przemyśleć, pomyśleć ? że niby poprawne są formy nienawidzieć i wymyśleć.

Wystarczy tu przywołać 3. osobę liczby pojedynczej czasu przeszłego. Mówimy: on nienawidził, wymyślił ? bezokolicznik musi więc kończyć się na ?ić.

Dodatek:
Inaczej rzecz się ma z czasownikami myśleć, pomyśleć, przemyśleć. Czas przeszły, mówimy: on myślał, pomyślał, przemyślał ? formy czasu przeszłego kończą się na ?ał, bezokolicznik zatem kończy się na ?eć.

I tak to już jest.

x

Zobasz także

Zadziać się

Coraz powszechniej słyszymy, że używa się czasownika zadziać się jako synonimu wydarzyć się. Nie do ...