Nie sążnisty policzek

Podobno ? ja chyba nigdy nie zetknęłam się z tym osobiście ? rzeczą powszechną wśród Polaków jest mylić dwa bardzo podobnie brzmiące przymiotniki: sążnisty i siarczysty. Sążnisty odznacza się zawsze potężnymi rozmiarami ? jest bardzo długi, albo bardzo wysoki. Siarczysty z kolei ma tylko duże natężenie. Dlatego przenośne użycie przymiotnika sążnisty zawsze musi mieć związek z długością

Dlatego nie ma sążnistych policzków. W zasadzie można by na tym zakończyć nasze cotygodniowe wycieczki językowe, ale przyjrzyjmy się przymiotnikowi sążnisty.

Pochodzi on od rzeczownika sążeń. W Polsce było to 1,90 m, w Rosji 3 arszyny ? arszyn był w Rosji miarą długości do czasu wprowadzenia systemu metrycznego i wynosił ok. 0,7 m. I to właśnie jest powód tego, że przenośne użycie przymiotnika sążnisty musi zawsze mieć związek z pojęciem długości. Przykłady:

  • sążnisty list (czyli długi),
  • sążniste sprawozdanie (rozwlekłe),
  • sążniste przemówienie (długie),
  • sążnisty krok (długi).
x

Zobasz także

Zadziać się

Coraz powszechniej słyszymy, że używa się czasownika zadziać się jako synonimu wydarzyć się. Nie do ...