List Poparcia dla Paktu dla Kultury

Prezydent Ryszard Grobelny spotkał się w piątek, 8 kwietnia 2011, w Urzędzie Miasta Poznania, z prof. Jerzym Hausnerem i na jego ręce przekazał List Poparcia dla Paktu dla Kultury, deklarując tym samym akceptację dla ruchu społecznego Obywatele Kultury i postanowień Paktu dla Kultury.
Obywatele Kultury to nieformalny i dobrowolny ruch obywatelski na rzecz zmiany zasad zarządzania kulturą i jej finansowania, który w 2010, po Kongresie Kultury Polskiej, rozpoczął publiczną zbiórkę podpisów pod petycją o zwiększenie nakładów na kulturę do co najmniej 1% budżetu państwa. Do dziś apel podpisało prawie 100 tysięcy osób. Obywatele Kultury nie są ruchem politycznym ani beneficjentem budżetu państwa.

Wśród zgłoszonych przez „ruch” postulatów, do najważniejszych należą: zwiększenia nakładów na kulturę do co najmniej 1% budżetu państwa, konieczność wprowadzenia zmian prawnych i systemowych, w tym zasad finansowania kultury, zmiana celów i sposobów zarządzania kulturą w Polsce oraz zapewnienie równego dostępu do kultury.

Te postulaty, jak i wiele innych, zostało zawartych w dokumencie nazwanym Pakt dla Kultury, który został poddany publicznym konsultacjom. Planowany termin zakończenia prac nad ostatecznym tekstem Paktu dla Kultury to 14 maja 2011 roku. Na ten dzień zapowiedziany jest ogólnopolski Kongres Obywateli Kultury.

W ramach aktywnie prowadzonej działalności, członkowie „ruchu” spotkali się z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Bogdanem Zdrojewskim (11.02.2011). Planowane jest również spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Listy Poparcia dla ruchu Obywatele Kultury i Paktu dla Kultury podpisali też prezydenci Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

List prezydenta Ryszarda Grobelnego:

„Zainicjowanie powszechnej debaty społecznej na temat kultury, jej roli w naszym życiu, a przede wszystkim jej znaczenia w budowaniu świadomego społeczeństwa obywatelskiego to zamierzenie nie do przecenienia.

Projekt Paktu dla Kultury ? inicjatywa ruchu społecznego Obywatele Kultury ? jego główne założenie, by powszechny udział w kulturze postrzegać jako jeden z najważniejszych czynników rozwoju społecznego i gospodarczego, zasługuje na pełne poparcie i moje osobiste zaangażowanie.

Poznań, kolebka państwowości polskiej, miasto o bogatej tradycji i spuściźnie kulturowej, otwarty jest na wszystkie działania, które służą jego mieszkańcom, stymulują rozwój aglomeracji i miasta, budują nowoczesną społeczność lokalną, otwartą na Europę i świat.

Szczególnie ważny jest dla mnie fakt, że postulaty zawarte w projekcie Paktu dla Kultury w większości są zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, w której kultura zajmuje poczesne miejsce i jest traktowana jako jeden z najważniejszych czynników rozwoju miasta i budowania aktywnej, świadomej swej roli społeczności lokalnej.

Deklarując poparcie dla ruchu Obywatele Kultury, jestem przeświadczony, że kultura i edukacja to mocny fundament rozwoju nowoczesnego i demokratycznego społeczeństwa.

Jako Prezydent Miasta Poznania z pełnym przekonaniem podpisuję się pod Paktem dla Kultury i popieram jego szczytne przesłanie i postanowienia”.

x

Zobasz także

Prahistoryczna Macedonia w Archeologicznym

Eksponaty obrazujące codzienne życie w prahistorycznej Macedonii ? pochodzące ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Salonikach ...