Liczebniki ułamkowe

Dosyć często używamy liczebników ułamkowych: pół i półtora. Problemy pojawiają się wraz z doborem odpowiedniego ich rodzaju. Półtora to rodzaj męski i nijaki. Forma żeńska brzmi półtorej. Co jeszcze o liczebnikach ułamkowych powinniśmy wiedzieć?

1. Jeśli chodzi o półtora i półtorej powiemy:

Półtora roku ? rodzaj męski.
Półtora jabłka ? rodzaj nijaki.
Półtorej godziny ? rodzaj żeński.

Liczebnik pół natomiast nie zmienia się w zależności od rodzaju. Zobaczmy:

Pół etatu ? rodzaj męski.
Pół pudełka ? rodzaj nijaki.
Pół butelki ? rodzaj żeński.

Oba te liczebniki ? pół i półtora (półtorej) są nieodmienne.

2. Innym typem liczebników ułamkowych są te reprezentujące złożenia: dwie trzecie, trzy czwarte. Ich pierwszy składnik deklinuje się jak liczebnik główny, drugi jak liczebnik porządkowy: dwóch trzecich, trzech czwartych.

x

Zobasz także

Zadziać się

Coraz powszechniej słyszymy, że używa się czasownika zadziać się jako synonimu wydarzyć się. Nie do ...