Laureatka Polskiego Nobla u Prezydenta Ryszarda Grobelnego

W piątek, 25 listopada 2011, o godz. 13.00 w Saloniku Prezydenckim w Urzędzie Miasta odbędzie się spotkanie Prezydenta Miasta Poznania z laureatką Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2011, prof. dr hab. Elżbietą Frąckowiak. Pani Profesor uzyskała ten tytuł w roku 2007, a związana jest z Politechniką Poznańską.

Prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak

Elżbieta Frąckowiak urodziła się w 1950 roku w Kiszewach. Prowadzi badania w dziedzinie elektrochemii. Pracuje w Zakładzie Elektrochemii Stosowanej (Wydział Technologii Chemicznej) Politechniki Poznańskiej.

Studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu ukończyła w 1972 roku. Pracę naukową kontynuowała na Politechnice Poznańskiej, na której obroniła doktorat (1988) i uzyskała habilitację (2000). W latach 1993-2001 współpracowała z francuskim ośrodkiem badawczym CNRS w Orleanie. Stypendystka DAAD na Uniwersytecie w Duisburgu (2001).

W latach 1999-2005 koordynowała program badawczy NATO ?Nauka dla Pokoju? w dziedzinie materiałów węglowych stosowanych do elektrochemicznego magazynowania energii. Od 2009 roku jest przewodniczącą sekcji Electrochemical Energy Conversion and Storage Międzynarodowego Towarzystwa Elektrochemicznego i redaktorem naczelnym ?The Open Electrochemistry Journal?. Jest też członkiem komitetów doradczych czasopism ?Energy & Environmental Science? oraz ?Electrochimica Acta?.

Profesor Elżbieta Frąckowiak jest autorka 150 artykułów i rozdziałów w książkach oraz 13 patentów i zgłoszeń patentowych. Wypromowała 7 doktorów i jest opiekunem 3 rozpraw doktorskich w przygotowaniu. Najważniejsze jest to, że została uhonorowana Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za badania nad nowymi materiałami i kompozytami węglowymi i ich wykorzystanie do elektrochemicznego magazynowania i konwersji energii.

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Nagrody te przyznawane są od 1992 r. Otrzymują je wybitni uczeni za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Przedmiotem Nagrody mogą być ściśle zdefiniowane i potwierdzone osiągnięcia naukowe, które w ostatnim okresie otworzyły nowe perspektywy badawcze.

Mogą być do Nagród zgłoszeni uczeni polscy pracujący w Polsce lub poza granicami kraju pod warunkiem, że utrzymują stałe i żywe, udokumentowane wspólnymi badaniami i publikacjami kontakty naukowe z Polską. Do konkursu mogą zostać zgłoszeni także uczeni obcokrajowcy pracujący w Polsce, o ile ich osiągnięcie zostało dokonane na terenie RP oraz obcokrajowcy zajmujący się tematyką polską.

Od 2011 r. Nagroda przyznawana jest w czterech obszarach:

  • nauki o życiu i o Ziemi,
  • nauki chemiczne i o materiałach,
  • nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie,
  • nauki humanistyczne i społeczne.

Nagrodę przyznaje Rada Fundacji, a kandydatów do Nagrody FNP mają prawo zgłaszać zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji wybitni przedstawiciele nauki.

x

Zobasz także

Jak napisać kryminał

Kolejne spotkanie w Herbaciarni Bibliotece Raczyńskich 7 stycznia we wtorek o godz. 17. Herbaciarnia Biblioteki ...