Kto dyrektorem Teatru Muzycznego”

Zakończyły się obrady Komisji Konkursowej do spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego w Poznaniu. Ale sprawa pozostaje nierozstrzygnięta. Ostatnie słowo należy do prezydenta Grobelnego.

Podczas drugiego posiedzenia komisja – po analizie przygotowanych przez kandydatów: Adama Banaszaka, Daniela Kustosika, Dariusza Taraszkiewicza i Tadeusza Żmijewskiego koncepcji programowo-organizacyjnych Teatru Muzycznego w Poznaniu – wysłuchała wystąpień kandydatów i głosów doradczych zaproszonych ekspertów. Komisja konkursowa postanowiła po głosowaniu (5 głosów za kandydaturą Dariusza Taraszkiewicza, 1 głos za kandydaturą Adama Banaszaka, 1 głos za kandydaturą Daniela Kustosika oraz przy 2 głosach wstrzymujących się) rekomendować prezydentowi Poznania osobę Dariusza Taraszkiewicza.

Jednakże przewodniczący Komisji konkursowej, wiceprezydent Dariusz Jaworski był innego zdania i postanowił rekomendować prezydentowi Ryszardowi Grobelnemu ponowne ogłoszenie konkursu. W jego ocenie bowiem żaden z kandydatów nie spełniał w stopniu najwyższym określonych przez komisję kryteriów przydatności na stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Ostateczną decyzję o dalszym losie konkursu podejmie zatem niebawem prezydent Ryszard Grobelny.

x

Zobasz także

Jak napisać kryminał

Kolejne spotkanie w Herbaciarni Bibliotece Raczyńskich 7 stycznia we wtorek o godz. 17. Herbaciarnia Biblioteki ...