Jaszczury po raz 10.

Od dziesięciu lat nasze Towarzystwo PTAAAK organizuje Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej
i Fotograficznej Osób Dojrzałych 60 + WYŚCIG JASZCZURÓW. W tm roku odbędzie sie dziesiąta już
edycja naszego konkursu.
Jak przewiduje regulamin w pokazie konkursowym mogą uczesniczyć filmy i fotografie zrealizowane
przez twórcow, którzy w dniu zglaszania filmu lub fotografii mają ukończone co najmniej 60 lat.
W przypadku pracy zbiorowej przynajmniej jeden z twórców musi mieć ukończone 60 lat. Utwory
zgłaszane na konkurs nie mogą być realizacjami komercyjnymi, nie mogą mieć charakteru reklamowego
lub promocyjnego i powstałe nie wcześniej niż w roku 2009 roku. Czas trwania filmu nie
może przekraczać 60 minut. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 filmy i 10 fotografii lub 3 cykle zdjęć.
Termin nadsyłania prac wraz z karąa uczestnictwa upływa 15 pazdziernika br. Filmy i fotografie można zgłaszać
pod adresem POLSKIE TOWARZYSTWO ARTYSTÓW, AUTORÓW, ANIMATORÓW KULTURY PTAAAK,
Os. Wichrowe Wzgórze 17m.2, 61-676 Poznań- Krzysztof Wodniczak. Organizatorzy nie pobierają
żądnych opłat za zgloszenie filmu lub fotografii.
X edycja Festiwalu WYŚCIG JASZCZURÓW to kolejna szansa na odkrycie w sobie talentów filowych
i fotograficznych, a w ten sposób nastapi także pewnego rodzaju ocalenie dziedzictwa narodowego jakim jes
t najważniejsza ze sztuk jak powiedzial klasyk – FILM I FOTOGRAFIA. Dzięki kolejnym edycjom konkursów udalo
się zapoznać z dużą ilością dokumentów, zdjęć oraz unikalnych wspomnień, historii opisnych wydarzeń z tamtych lat
. Przy okazji konkursu honorujemy – poza uczestnikami – artystów, muzyków, plastyków, animatorów kultury, którzy
poświęcają swój wolny czas i środki na ochronienie i kultywowanie pasji jaka jest filmowanie i fotografowanie.
Wyniki dotychczasowych dziewięciu edycji Festiwalu WYŚCIG JASZCZURÓW wykazały, że idea jaka przyświeca
jest nośna.. Dzieki temu przedsięwzięciu pojawiło się wielu znakomitych realizatorów filmowych oraz wybornych
fotografow, a niektórzy właśnie na naszym festiwsalu udanie zadebiutowali.
Krzysztof Wodniczak
prezes Towarzystwa PTAAAK

x

Zobasz także

Między muzyką a wierszem

Musi być przestrzeń w muzyce i w wierszu Muszą być miejsca puste na wybrzmienia. Jacek ...