Mi czy mnie, mu czy jemu, go czy jego?

Kłopoty z odmianą zaimków osobowych związane są najczęściej z formą celownika (Komu?, Czemu?). Mają one bowiem w niektórych wypadkach podwójne formy, a niekiedy (on i ono) nawet potrójne. Zobaczmy:
- Mi się akurat udało. Popr. mnie.
- Proszę cię, żebyś mnie pomógł. Popraw. mi.
- Zwróciła się z prośbą o udzielenie jemu azylu. Popr. mu.
- Pieczywo czerstwe – nie mogę jego konsumować bez dodatków. Popr. go.

Zasada jest jednak w miarę prosta: Dłuższe formy zaimka występują w trzech i tylko trzech wypadkach, a mianowicie:
1. Gdy zaimki są na początku zdania, np.: Mnie się to bardzo podoba.
2. Kiedy akcent logiczny pada na zaimek, np.: Jego nie lubię, ciebie bardzo.
3. Pełne formy łączymy zawsze z przyimkami, np.: przy mnie, do ciebie.


Data: 23.11.2010, godzina: 09:20:00. Autor: Natalia Mikołajska