143 urodziny Teatru Polskiego

Teatr Polski w Poznaniu to najdłużej, od 1875 roku, nieprzerwanie funkcjonujący teatr w Polsce, posiadający bogatą, fascynującą historię. Miejsce to jest jednym z najstarszych zabytków kultury w Polsce.
    To sto czterdzieści trzy lata temu „Naród sobie” zbudował ten teatr, by móc się w nim spotykać, dyskutować, wzruszać, śmiać się i płakać, a nade wszystko, w którym aktorzy mówili po polsku.
    Stworzenie takiej instytucji za własne pieniądze, wyłożone z kieszeni przedstawicieli lokalnej społeczności, wspartej datkami szczodrych rodaków, było aktem nowoczesnego patriotyzmu, świadczącym o zrozumieniu, że dla zachowania tożsamości narodowej kultura była i jest równie ważna jak wspólnota religijna czy skuteczna polityka.
    Miejsce to – „namaszczone” mocą twórczą poprzedników, sprawia, że zarówno każdy aktor stawiający stopę na deskach Teatru Polskiego w Poznaniu, jak i widz zasiadający w scenerii barokowej widowni, może sobie poczytywać takie zdarzenie za zaszczyt, święto.
Więcej o teatrze i jego historii na stronie Teatru Polskiego.
Data: 26.09.2018, godzina: 13:51:19.