Tadeusz Kantor, Emballage

Ambalaże były niezwykle istotnym etapem w twórczości wizualnej Tadeusza Kantora. Powstawały od połowy lat 60. i wpłynęły znacząco nie tylko na dalszą twórczość malarską artysty, ale także na twórczość teatralną reżysera Teatru Cricot 2. W ambalażach (fr. emballage - opakowanie) Kantor opakowuje przedmioty, ludzi, dzieła sztuki innych artystów, ale także wspomnienia i zjawiska,
nadając użytym w dziele sztuki motywom rangę poetycką, dwuznaczną, odbiegającą od ich pierwotnego sensu. Działania te wyłoniły się z próby przekroczenia przez Kantora materii obrazu oraz potrzeby dotarcia do natury przedmiotu. W pierwszych ambalażach artysta dokleja do płócien papierowe torby, koperty, później parasole i elementy garderoby. Następnie tworzy ambalaże konceptualne, opakowania skrywające ludzkie figury, ambalaże niefiguratywne i takie, które wykorzystują typowe dla Kantora motywy (np. przedmioty wyrzucone poza płótno). Powstają także obiekty będące skrzętnym opakowaniem dla prywatności twórcy, prezentujące obszary na wskroś intymnie: przeszłość, miłość, pamięć po najbliższych. Ich zapakowanie – wedle artysty – uchroni je przed wszystkim zewnętrznym, także przed śmiercią.
Wykład: Małgorzata Paluch-Cybulska, Cricoteka, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 29 września o godz: 11.15 miejsce: Muzeum Narodowe w Poznaniu, aleje Marcinkowskiego 9 wstęp wolny fot. S. Obst: Tadeusz Kantor, Emballage, objects, personages, 1968 Świat obrazów Świat obrazów to cykl wykładów o wieloletniej tradycji, mający na celu prezentację dzieł z kolekcji Muzeum. Adresowany przede wszystkim do widzów dorosłych, jest również otwarty dla młodzieży. Wykłady zawsze odbywają się w galerii przy wybranych dziełach. Każdego roku widzowie poznają inny fragment ekspozycji poprzez omawiane obrazy. Głównym założeniem cyklu jest to, by muzealne obiekty zaczęły funkcjonować w szerszym ujęciu. Zapraszani goście oraz pracownicy Muzeum w czasie godzinnych wykładów przybliżają publiczności wybrane obrazy i rzeźby, odkrywając równocześnie ich związki z życiem, kulturą i problemami danej epoki. Scenariusz i prowadzenie: Małgorzata Baehr-Ceranek (Dział Edukacji MNP) Tematy i terminy wykładów 2018/2019 Sztuka nowoczesna – w bieżącym sezonie zaproszeni goście odkryją przed nami złożony i wielowątkowy dorobek sztuki polskiej po 1945 r. Jako że nowoczesność zaproponowała inny język artystycznej wypowiedzi, przyjrzymy się nie tylko malarstwu, ale także rzeźbie, fotografii oraz nowym mediom, które uwikłane są w ciekawe, niekiedy zaskakujące konteksty. 29.09.2018 • Tadeusz Kantor, Emballage, objects, personages, 1968 Wykład: Małgorzata Paluch-Cybulska, Cricoteka, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 27.10.2018 • Roman Opałka, Obraz liczony 35328–57052, 1965 Wykład: Martyna Łukasiewicz, Instytut Historii Sztuki UAM 17.11.2018 • Zofia Kulik, Marsz, marsz, marsz, 1990 Wykład: prof. UAM dr hab. Marianna Michałowska, Instytut Kulturoznawstwa UAM 15.12.2018 • Alina Szapocznikow, Stopa (Fetysz V), 1971 Wykład: Małgorzata Baehr-Ceranek, Muzeum Narodowe w Poznaniu 26.01.2019 • Jerzy Nowosielski, Kompozycja błękitna. Abstrakcja, 1968 Wykład: dr Krystyna Czerni, autorka biografii Jerzego Nowosielskiego 16.02.2019 • Jerzy Piotrowicz, Las Meninas, 1987 Wykład: dr Maria Gołąb, Muzeum Narodowe w Poznaniu 23.03.2019 • Andrzej Wróblewski, Dworzec na Ziemiach Odzyskanych, 1949 Wykład: Olga Gałuszek, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 27.04.2019 • Jarosław Modzelewski, Trudności z utrzymaniem równowagi, 1987 Wykład: prof. UAM dr hab. Michał Haake, Instytut Historii Sztuki UAM 25.05.2019 • Izabella Gustowska, Life is a story, 2002 Wykład: Ewa Hornowska, Muzeum Narodowe w Poznaniu 29.06.2019 • Barbara Falender, Narcyz, 1979 Wykład: dr hab. Paweł Leszkowicz, Instytut Historii Sztuki UAM
Data: 24.09.2018, godzina: 13:20:23.