20. arcydzieł w BR

Spotkania z Arcydziełem w Bibliotece Raczyńskich przedstawia 20 cennych zabytków piśmiennictwa ze zbiorów poznańskiej książnicy, które zostały zaprezentowane publiczności w ciągu 10 lat (2006-2016) podczas odbywających się cyklicznie dwa razy w roku „Spotkań z Arcydziełem”.
W owej dekadzie pokazano 10 rękopisów, 1 inkunabuł, 6 starych druków, 2 atlasy i 1 druk XIX-wieczny. Miano „arcydzieła” zyskały różne obiekty, zawsze jednak istotne dla kultury polskiej i europejskiej – cenne ze względu na swoją unikatowość i niepowtarzalność, ważne poprzez niesione przez siebie treści, zachwycające szatą graficzną i starannością wykonania, mające fascynujące losy – takie, które bez wątpienia można nazwać cymeliami i skarbami. Na wystawie będzie można zobaczyć biblioteczne cymelia, skarby polskiej i europejskiej kultury, które na co dzień są pieczołowicie przechowywane w magazynach i otaczane szczególną opieką, w tym m.in.: Dziennik podróży do Turcji odbytej w 1814 roku Edwarda Raczyńskiego; autografy polskich mistrzów słowa: Antoniego Malczewskiego, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Józefa Ignacego Kraszewskiego; XIII-wieczny kodeks pergaminowy Liber Beate Marie Virginis; inkunabuł z 1486 r. Peregrinatio in Terram Sanctam; De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika z 1543 r.; autografy Karola Lipińskiego i Heleny Modrzejewskiej; unikatowy XVII-wieczny atlas wydany w amsterdamskiej oficynie Jana Janssoniusa; Carte de la Pologne z 1772 r. oraz zielnik Elizabeth Blackwell. Niektóre z obiektów, które są na wystawie prezentowane, zostały docenione przez społeczność międzynarodową – rękopis tzw. Białoruskiego Tristana w 2014 r. został wpisany na Polską Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”, natomiast na Liście Światowej od 2015 r. znajduje się m.in. kancjonał braci czeskich wydany w 1541 r. Piesnĕ Chwal Božskych (jako fragment „Akt i bibliotek braci czeskich”). Wystawa została przygotowana z okazji ukazania się książki 20/10. Spotkania z Arcydziełem w Bibliotece Raczyńskich podsumowującej 10 lat (2006-2016) publicznych prezentacji piśmienniczych skarbów poznańskiej książnicy.
Data: 07.05.2018, godzina: 10:19:03.