"Życie sztuką..."

 ....według Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej. Wystawę bedzie można oglądać od 27 maja 2018 do 19 sierpnia 2018. Izabela z Czartoryskich Działyńska była jedną z najwybitniejszych kolekcjonerek drugiej połowy XIX wieku na ziemiach polskich.
   Zgromadziła ona kolekcję dorównującą rangą największym zbiorom europejskim prezentowanym w ówczesnych muzeach publicznych i kolekcjach prywatnych we Francji, Włoszech czy Wielkiej Brytanii. Kolekcja hrabiny Działyńskiej jest niezwykle różnorodna i znalazły się w niej zarówno zabytki archeologiczne z czasów antycznych, dzieła średniowieczne jak emalie i rzeźby drewniane a także przykłady malarstwa, grafiki oraz sztuki użytkowej. W 1893 roku została powołana Ordynacja Rodziny Książąt Czartoryskich na Gołuchowie.
     125. rocznica jej ustanowienia stała się pretekstem do zrealizowania wystawy w Muzeum Narodowym w Poznaniu, która w gmachu przy alejach Marcinkowskiego 9 zostanie otwarta 27 maja 2018 roku. Na wystawie jubileuszowej zbiory gołuchowskie przypomniane zostaną niemal 300. zabytkami z Muzeum Narodowego w Poznaniu, Warszawie i Krakowie oraz z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
 Więcej na temat wystawy pod linkiem Życie sztuką. Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej
Data: 24.02.2018, godzina: 10:47:59.