Bibliofile Wielkopolski

Wystawy bibliofilskie mają na celu propagowanie pięknych, zabytkowych i współczesnych książek oraz wiedzy o książkach. Na wystawie prezentowanej w Bibliotece Raczyńskich obejrzeć można wybór zbiorów dziesięciu bibliofilów z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki,
m.in: wydawnictwa współczesne i archiwalia związane z miastami wielkopolski, druki i pamiątki związane z Powstaniem Styczniowym, Powstaniem Wielkopolskim, projekty Janki Kłopockiej, mowy żałobne, wydawnictwa związane ze Stanisławem Leszczyńskim, dokonania współczesnego introligatorstwa oraz zabytkowe oprawy książkowe opatrzone superekslibrisami. Biblioteka Raczyńskich pl. Wolności 19, Galeria Edwarda 16 listopada - 30 grudnia 2017 Wystawę można oglądać do 30 grudnia 2017 roku.
Data: 19.12.2017, godzina: 09:05:00.