Widziałem wielu bogów...

Do 30 grudnia można obejrzeć wystawę Widziałem wielu bogów... Prezentuje ona twórczą spuściznę Romana Brandstaettera: autografy tekstów literackich, korespondencję oraz pamiątki po Pisarzu.
W trzydziestą rocznicę śmierci poety, prozaika i dramaturga powracamy do najwybitniejszych jego osiągnięć twórczych, odtwarzając atmosferę pracowni Brandstaettera, odsłaniając arkana jego warsztatu pisarskiego, utrwalone w rękopisie zmagania z tekstem, nadto - refleksję autora Jezusa z Nazarethu o istocie twórczości literackiej. Na wystawie można zobaczyć materiały tworzące archiwum Romana Brandstaettera (ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN oraz Biblioteki Raczyńskich) oraz przedmioty osobiste Pisarza (ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Lednica 2000).
Biblioteka Raczyńskich pl. Wolności 19, Galeria Atanazego 6 - 30 grudnia 2017
Data: 18.12.2017, godzina: 10:05:03.