Mundury polskich żołnierzy

W Wielkopolskim Muzeum Wojskowym została  otwarta wystawa prezentująca spuściznę po Ignacym Matuszczaku - wybitnym znawcy broni, munduru i oporządzenia wojskowego.

   Zbiór ofiarowany został do zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego przez jego syna - Stanisława. Munduroznawstwo było największą pasją Ignacego Matuszczaka (1901-1981), uczestnika Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, żołnierza zawodowego Wojska Polskiego RP i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Gromadzenie wszelkiego rodzaju materiałów, przede wszystkim ikonograficznych, było jego życiową pasją. Umiejętność rysowania i malowania pozwalała mu na rejestrowanie znanych mu z autopsji szczegółów mundurowych.
    Na wystawie pokazane zostaną oryginalne plansze mundurowe, zgromadzona dokumentacja, w tym odręczne szkice. Ekspozycja obejmie także zbiór biblioteczny różnego rodzaju publikacji gromadzonych do badań nad dziejami munduru wojskowego. Kuratorem ekspozycji jest Jarosław Łuczak.
Data: 04.12.2017, godzina: 09:09:00.