Jaszczury powracają

Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej i Fotografii Osób Dojrzałych WYŚCIG JASZCZURÓW czyli Przegląd filmów i fotografii, które zostaną przekazane do konkursu odbędzie się 7 i 8 grudnia po raz ósmy w poznańskim kinie MUZA.
Pozycja tej imprezy na tle podobnych zdarzeń nie jest jeszcze może mocno ugruntowana, jednak z roku na rok coraz bardziej jest dostrzegana przez środowisko osób, dla których jest ona dedykowana. Intencją Polskiego Towarzystwa Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK - organizatora festiwalu jest stałe podnoszenie poziomu artystycznego zgłaszanej do przeglądów konkursowych twórczości filmowej i fotograficznej. Zarówno twórcy dzieł filmowych jak i fotografii oraz odbiorcy prezentacji konkursowej, to w większości osoby 60 plus. Ludzie, którzy niejedno w życiu już przeszli i mają wiele do przekazania innym. Bariera może być tylko kwestia wrażliwości artystycznej. Organizator festiwalu dostrzegając potrzebę szkolenia warsztatu filmowców - amatorów już w roku ubiegłym zaplanował otwarte spotkanie z reżyserem Stefanem Mroczkowskim, prowadzono również - poza podstawową ocena konkursową - ocenę przez osoby młode, którzy tworzyli jury studenckie. W roku bieżącym planowane jest wprowadzenie zupełnie nowej kategorii filmowej jaka są krótkie filmy kręcone za pomocą smartfonów, coraz bardziej popularne, a filmowanie za pomocą tego urządzenia jest bardziej dostępne dla niemal każdego użytkownika. Systematyczność i konsekwencja w realizacji planu - nic lepiej nie robi dla wzrostu i wartości artystycznej festiwalu filmowego. Pamiętać należy, że wartością nadrzędną jest samo zdarzenie lub dzieło, a nie jego twórca lub pomysłodawca. Kropla drąży skalę przez to, że jej długotrwałe działanie przynosi zawsze dobre efekty.
Data: 16.10.2017, godzina: 09:55:10.