XII Festiwal Musica Sacromontana

Po raz dwunasty otwierają się dla melomanów drzwi najwspanialszej barokowej świątyni, zachwycającej swoją akustyką, stworzonej przez włoskich architektów Baldassare Longhenę i Pompeo Ferrariego.Każdy meloman powinien w tych dniach odwiedzić Bazylikę Świętogórską w Gostyniu. Organizatorzy zapraszają na kolejne spotkanie z muzyką Józefa Zeidlera,

która dzięki nowym wykonaniom pokazuje pełniejszy i bardziej wszechstronny obraz tego świętogórskiego kompozytora. Jedna z najwybitniejszych europejskich orkiestr – Sinfonia Varsovia, którą dyrygować będzie światowej sławy Maestro – Jerzy Maksymiuk, wykona podczas Festiwalu i zarejestruje Mszę ex D. Szcegóły m.in na epoznan.pl
Data: 28.09.2017, godzina: 10:04:56.