Detektywi, patrioci i reformatorzy.

Dla nich i o nich w najbliższych dniach w Bibliotece Raczyńskich zaplanowano miedzy onnymi spotkanie dla dzieci, spacery oraz wykłady i wystawę. Tylko jeden tydzień, a wiele atrakcji!
Opowieści o pracy policjanta i tym, jak się pisze o policjantach. Wspólne poszukiwanie śladów, rozwiazywanie zagadek oraz tropienie najciekawszych książek dla małych detektywów. W detektywistycznych CZYTATACH w najbliższą sobotę 23 września o godzinie 12 wezmą udział autorka kryminałów Joanna Jodełka oraz pisarz i były policjant Robert Ziółkowski. Biblioteka Raczyńskich po raz trzeci objęła patronatem Poznański Festiwal Kryminału Granda. W tym roku zapraszamy do zapoznania się z wystawą Literacki kanon zbrodniarzy.
      Przedstawiamy na niej subiektywny wybór bohaterów, którzy zapisali się w historii literatury morderstwami, zdradami i motywowanymi na różne sposoby zbrodniami. Zbrodnie z antyku i romantyzmu; zbrodniarze z poezji, dramatu i powieści, zbrodniarze tworzeni przez najwybitniejszych pisarzy świata… słowem: zbrodnie i zbrodniarze z literackiego kanonu.
     Po wakacyjnej przerwie powraca cykl Odzyskać Patriotyzm. W sobotę proponujemy spacer Śladami polskich przemysłowców, rzemieślników, handlowców ( zbiórka o godzinie 14 na Garbarach 56 dawnym Kantorze A. Krzyżanowskiego; a w czwartek 27 września wykład dra Marka Rezlera „Wielkopolanin publiczny czasu zaborów-stosunek Wielkopolan do państwa niemieckiego". Zapraszamy na spacery i wykłady, podczas których można nie tylko pogłębić swoją wiedzę o historii naszego regionu, ale także dowiedzieć, które miejsca i idee przetrwały do czasów współczesnych.
    Czym jest prowincja? Czym jest literacka prowincja i jakie opowieści po niej krążą? Dom Literatury zaprasza we wtorek 26.09 na spotkanie z Witoldem Banachem poświęcone książce „Kroniki literackie prowincji. Historie prawdziwe, prawdopodobne, prawie zmyślone”. „Banach nie upiększa Ostrowa, nie nadyma jego poczucia własnej wartości, nie stara się uczynić go większym, niż był i jest, nie dodaje mu charyzmy, której nie posiadał. Nazywa miasteczkiem, częstokroć ukazuje jako zapadłą dziurę, nie boi się odsłaniać jego śmieszności, daleki jest od rozniecania mitów. A przecież pomimo tego nastawienia, nieraz krytycznego, nasyconego pierwiastkiem iście Gogolowskiej satyry, miasto, miasteczko posiada status specjalny. To tu zbiegają się, lub stąd biorą początek, szlaki, które – rzecz jasna – obejmują Wielkopolskę, Polskę, Europę, zwłaszcza Niemcy, Włochy i Austrię, a bywa, że sięgają dalej – do Ameryki czy Afryki Południowej. Gdyż stąd wywodzili się, lub tutaj zatrzymali – na moment lub na dłużej – twórcy co najmniej nietuzinkowi, a niekiedy – za przykład niech posłuży John M. Coetzee – wielcy.” powiedział o książce prof. Piotr Śliwiński.
      W tym roku obchodzimy pięćsetlecie reformacji. Jak tezy Marcina Lutra zmieniły jego czasy, jaki wpływ miały nie tylko na życie religijne, ale także na kulturę, filozofię i sztukę jego czasów i wieków późniejszych? Pomocą w znalezieniu odpowiedzi na te pytanie służy wystawa Solum Verbum. Reformacja i Słowo. XVI-XVIII w. w Galerii Atanazego. Wydarzeniem towarzyszącym wystawie będzie Wieczór reformacyjny (27 września, godz. 18.00) , w którego skład wchodzą prelekcje prof. Katarzyny Meller (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Reformacja i Słowo, czyli jak Reformacja zmieniała kulturę XVI wieku oraz dr Moniki Waluś (Uniw. Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie),Duchowość „Postylli” księdza Samuela Dambrowskiego i jej współczesne inspiracje. W części artystycznej posłuchamy koncerty muzyki barokowej w wykonaniu zespołu Très Animé w składzie: Olga Musiał-Kurzawska (flet traverso), Katarzyna Kmieciak (skrzypce), Martyna Jankowska (wiolonczela). Słowo o muzyce wygłosi Dagmara Tyrcha.
Data: 22.09.2017, godzina: 08:58:06.