Nagrody Artystyczna i Naukowa Poznania

Dwie nagrody główne oraz łącznie 23 stypendia dla młodych twórców i badaczy przyznano za wybitne osiągniecia oraz dorobek artystyczny i naukowy. W tegorocznej edycji konkursu Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzyma prof. Robert Pietrzak, natomiast Nagroda Artystyczna trafi do rąk Jacka Kulma.
29 czerwca, w czasie uroczystej sesji Rady Miasta, wręczone zostaną nagrody w uznaniu wybitnej działalności na rzecz rozwoju miasta, propagowania kultury i nauki. Kapituła Nagrody Naukowej, pod kierownictwem prof. Stanisława Lorenca, postanowiła uhonorować tym wyróżnieniem profesora Roberta Pietrzaka za cykl prac dotyczących wykorzystania i zastosowania materiałów węglowych oraz polimerowych w ochronie środowiska. Osiągnięcia naukowe Laureata obejmują szerokie spektrum zagadnień z dziedziny chemii. Profesor Pietrzak poprzez swoje osiągnięcia naukowe promuje Poznań zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Najważniejszym osiągnięciem było zorganizowanie w 2016 roku 59. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w którym wzięło udział 850 osób związanych z chemią i naukami pokrewnymi. Publikacje prof. Pietrzaka cieszą się dużym uznaniem w środowisku naukowym, 110 znajduje się na tzw. "liście filadelfijskiej". Częste wyjazdy na konferencje i liczba prac cytowanych przez innych naukowców świadczą dużym autorytecie naukowym. Dzięki działalności badawczej Laureata Poznań ugruntowuje swą pozycję w gronie miast, kładących duży nacisk na ochronę środowiska oraz szukanie innowacyjnych rozwiązań. Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania kapituła, kierowana przez prof. Romana Kubickiego, postanowiła przyznać Jackowi Leonardowi Kulmowi, by uhonorować jego dorobek artystyczny w dziedzinie fotografiki oraz wybitne osiągnięcia na polu twórczej dokumentacji i promocji życia teatralnego i artystycznego Miasta Poznania. Urodzony w 1943 roku Lublinie, ale od 1950 roku mieszkający w Poznaniu artysta wpisał się swoimi pracami w złoty okres poznańskiego życia kulturalnego, przekraczając granicę między jego dokumentowaniem, a tworzeniem samoistnego świata wizualnego. Jacek Kulm ma na koncie udział w ponad 100 wystawach indywidualnych i zbiorowych, zarówno w Poznaniu i w Polsce, jak i za granicą - m.in. w Sofii, Hanowerze, Hamburgu, Berlinie i Paryżu. Wręczenie Nagrody Artystycznej i Naukowej Miasta Poznania odbędzie się 29 czerwca 2017 roku podczas uroczystej Sesji Rady Miasta w Ratuszu. Laureaci otrzymają po 60 tys. złotych. Natomiast stypendia dla młodych twórców i badaczy zostaną wręczone w październiku, podczas specjalnej uroczystości w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Stypendyści artystyczni otrzymają po 5400 zł, a naukowi 5050 złotych
Data: 28.06.2017, godzina: 09:12:00.