Odzyskać patriotyzm

U progu lata Biblioteka Raczyńskich inauguruje nowy projekt „Odzyskać patriotyzm” Nowy projekt Biblioteki Raczyńskich ODZYSKAĆ PATRIOTYZM jest odpowiedzią na problemy i aktywną akcją przywracania myślenia patriotycznego, przy jednoczesnym zachowaniu w pamięci postaw, dzięki którym Polska przetrwała lata zaborów i okupacji.
Wykłady i spacery mają na celu przypomnienie wkładu Wielkopolan w budowanie nowoczesnego i patriotycznego społeczeństwa w XIX wieku. Podczas wykładu prof. Grzegorz Kucharczyk opowie o patriotyzmie gospodarczym Wielkopolan pod niemieckim zaborem, zaś sobotni spacer odbędziemy śladami poznańskich przemysłowców, rzemieślników i handlowców. 22 czerwca, godz. 18.00, Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 1 ODZYSKAĆ PATRIOTYZM Wykład prof. Grzegorza Kucharczyka "Swój do swego"-kontrgospodarka i patriotyzm gospodarczy Wielkopolan pod niemieckim zaborem.
    24 czerwca, godz. 14.00, zbiórka przy dawnym kantorze firmy A. Krzyżanowskiego (ul. Garbary 96) ODZYSKAĆ PATRIOTYZM Spacer edukacyjny: Śladami XIX-wiecznych poznańskich przemysłowców, rzemieślników, handlowców. Spacer edukacyjny.
Data: 21.06.2017, godzina: 10:05:58.