Nagrody dla Bramy Poznania

Brama Poznania, czyli instytucja, którą prowadzi Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT otrzymała trzy nagrody za projekty dotyczące dziedzictwa, realizowane w tym roku.


Pierwsza to wyróżnienie przyznawane za wydarzenia przygotowywane w ramach tegorocznej organizacji 23. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.  Przyznał je Narodowy Instytut Dziedzictwa, a wręczyła je dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa profesor Małgorzata Rozbicka podczas I Ogólnopolskiej Gali Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w Opolu.

 

Projekty TRAKT-u to znane drzewka z metryczkami, przypominające zabytki zapomniane i także te, których już nie ma oraz specjalne zajęcia edukacyjne dla dzieci Misja ratunkowa.

Dwie nagrody Brama Poznania otrzymała także za projekty edukacyjne o dziedzictwie kulturowym, w konkursie ogłoszonym przez generalnego konserwatora zabytków. W kategorii Aktywności plenerowe otrzymaliśmy I miejsce za projekt „Doświadczyć i docenić – cykl wycieczek po Ostrowie Tumskim w Poznaniu (nagroda 20.000 zł). W kategorii Wystawy i projekty multimedialne wyróżnienie za projekt „Kino na wyspie. Warsztaty partycypacyjne dla niesłyszących” (nagroda 10.000 zł).

Nagrody wręczyła przewodnicząca jury konkursu Iwana Solisz, wojewódzki konserwator zabytków w Opolu, podczas I Ogólnopolskiej Gali Europejskich Dni Dziedzictwa.

 

Cały zespół cieszy się z docenienia jego pracy i dzieli się sukcesami. A my gratulujemy!

Data: 09.11.2015, godzina: 17:53:05.