Hyde Park w Tulipanie

W środę 11 grudnia br.w Gnieździe PTAAAK-a, jak zawsze o godzinie 18,  odbędzie się zaplanowana przez Tadeusza Bednarskiego impreza,która można nazwać poznański Hyde Park.To taka konfrontacja postaw artystycznych w dowolnie wybranej formie bez merytorycznych ograniczeń
(poza nie przekraczających 15 minut).Zasada tego projektu jest dowolne w wyborze formy jak i treści wypowiedzi bez jakiejkolwiek oceny w formie plebiscytu publiczności. Recytacje,śpiew,muzykowanie,parodie,pastisze,malowanie obrazka,czytanie własnych wierszy- to niektóre tylko dziedziny,jakie można będzie w czasie 15 minut zaprezentować. Biorących udział i prezentujących swoje talenty i pasje zostaną u nas,w GNIEZDZIE PTAKA- czyli w bistro "Tulipan" przy placu Wielkopolskim -  dostrzeżone i mogą zacząć żyć w coraz szerszym obiegu. Początek daje nadzieje... Zapraszam jak zwykle bardzo serdecznie. Z poZDROWIEniami,Krzysztof Wodniczak - prezes PTAAAKa
Data: 10.12.2013, godzina: 11:33:32. Autor: Krzysztof Wodniczak