Galeria Arsenał pozostaje

Miejscy urzędnicy planowali między innymi całkowite przekazanie galerii w ręce organizacji pozarządowej. Głos w tej sprawie zabrał ostatecznie Ryszard Grobelny. Miejskie plany znane są od dłuższego czasu, a przeciwko zmianom protestują pracownicy miejskiej jednostki, którzy twierdzą, że miasto próbuje pozbyć się odpowiedzialności za galerię. Prezydent Poznania zapewnia jednak, że galeria nie zostanie zlikwidowana - Prezydent mówi, że nie zlikwiduje galerii, ale to nie oznacza, że nie zmieni się jej status. Prezydent chce skorzystać z takiego rozwiązania, jak stosowane jest wobec placówek oświatowych. One są przekazywane we władanie organizacji pozarządowych, ale jeśli taka organizacja nie będzie wywiązywała się ze swoich obowiązków to galeria będzie mogła wrócić pod zarząd miasta - wyjaśnia Berenika Ratajczak, reporterka Pulsu Dnia. W najbliższym czasie urzędnicy będą zastanawiali się nad propozycją prezydenta i sposobem wyłonienia nowego dyrektora galerii. Natomiast już dziś prezydent zachęca pracowników do poszukiwania zewnętrznych środków, które pomogą w realizacji
Data: 14.10.2013, godzina: 07:25:00.