"Blues zza krat"

Już w październiku odbędzie się XV Ogólnopolski Przegląd Muzyki Więziennej "Blues zza krat" - festiwal organizowany przez Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach, gromadzący uczestników nawet z najbardziej odległych jednostek penitencjarnych w kraju. Przegląd objęli honorowym patronatem Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach oraz Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach.
23 października 2013r. na scenie wojkowickiego zakładu karnego zagrają muzycy z całej Polski. Pod okiem wychowawców od miesięcy trwają już przygotowania do występu na tym największym na penitencjarnej mapie Polski festiwalu dobrej muzyki, zaangażowania i współpracy. Skazani zachęcani i inspirowani przez kadrę penitencjarną poszukują odpowiedzi na pytanie o to, jak poprzez muzykę i indywidualne brzmienie wyrazić to, co często trudne i schowane pod więziennym drelichem. Festiwal ma formę konkursową, a wziąć w nim udział mogą wszyscy osadzeni grający na instrumentach (soliści lub zespoły muzyczne) przebywający w polskich jednostkach penitencjarnych. Zgłoszenia uczestnictwa są przyjmowane do dnia 15.09.2013r.
Data: 14.08.2013, godzina: 13:18:00.