Archaizm z tysiącem związany

Pomyślmy sobie dzisiaj krótko o wyrazie tysiąc, a właściwie wyrażeniu przymiotnikowym część tysięczna. Czasami spotykamy się z formą część tysiączna. Wydaje się nam to archaizmem. Coś tu nie gra. Przecież słowo tysiąc jest używane dosyć często, zwłaszcza teraz w dobie kryzysu, kiedy tych tysięcy tak nam brakuje. Co z tym ę i ą?

Odwołamy się teraz trochę do historii przymiotników tysięczny i tysiączny. Starsze wydawnictwa poprawnościowe podawały formę z „ą” – tysiączny - tę archaiczną. Dawniej pisało się i mówiło: tysiączna rocznica, ale w tym samym czasie mieliśmy: dwutysięczny rok, wielotysięczny tłum, kilkutysięczną publiczność. Jednak takie rozróżnienie było mało wyraziste i dzisiaj używamy jedynie formy tysięczny, chociaż dopuszczalne jest jeszcze mówienie i pisanie przymiotnika w formie tysiączny, które przypuszczalnie niebawem zaniknie. Może to i lepiej?
Data: 13.03.2012, godzina: 09:20:00. Autor: Natalia Mikołajska