Się, si, się…

Niektóre czasowniki występują w dwóch wersjach – z „się” i bez „się”. Mamy przecież np. wrócić się” – wrócić”, a także pytać się” – pytać” i jeszcze wiele, wiele innych. Większość z nas nie akceptuję jednak tego „się”. Powstaje więc pytanie: Czy czasowniki wrócić się”, pytać się”, prosić się” itd. są w ogóle poprawne?

Prawda jest taka, że i owszem, wszystkie formy czasownikowe z „się” są prawidłowe i z reguły wskazują tylko na większą intensywność wykonywania danej czynności – np. prosić się" znaczy o wiele więcej niż samo prosić". Oczywiście formy z „się” są bardziej potoczne i mniej staranne, ale są jednak poprawne. Dodam jeszcze, że do XVIII wieku używano prawie wyłącznie form czasowników z „się”.

Wyjątek:

Wyjątek stanowi czasownik kochać się. Oznacza on mniejszą intensywność kochania, niż samo kochać.
Data: 28.02.2012, godzina: 09:20:00. Autor: Natalia Mikołajska