Nowe słowo w polszczyźnie: piksel

Piksel jest kompletnie nowym słowem w języku polskim, oczywiście zapożyczonym z angielskiego. Jego fleksja więc – co bynajmniej nie dziwi - nie została jeszcze do końca ustalona. Dlatego nie wiemy w sumie czy mamy mówić: grafika pikslowa czy pikselowa, a jest to wyrażenie, z którym mamy coraz częściej do czynienia.

Znamy oczywiście inne obce wyrazy o zakończeniu -el, które w odmianie tracą samogłoskę „e", np.: magiel - magla, mebel - mebla, rygiel - rygla, debel - debla, ale są też: fotel – fotela, portfel – portfela. Poza tym mówimy: Havel – Havla, Wedel – Wedla, ale: Ravel - Ravela czy Brel – Brela.

Wszystko zależy więc od stopnia utrwalenia wyrazu piksel w polskim systemie językowym, a także od tego, jak będą mówić informatycy i internauci, do których jest on najczęściej odnoszony.Dzisiaj częściej słyszy się raczej formę piksel - piksela, a w liczbie mnogiej: piksele - pikseli.
Data: 14.02.2012, godzina: 09:20:00. Autor: Natalia Mikołajska