Umowa z dywizem

W takich czasach żyjemy, że ciężko znaleźć zatrudnienie. Dlatego bardzo powszechnie zawieramy teraz umowy-zlecenia, czyli umowy, które są też zleceniami, albo zlecenia będące umową dwóch stron. Powstaje pytanie odnośnie pisowni – nie wiemy jak należy pisać: umowa zlecenie (osobno) czy umowa-zlecenie, a może
umowa - zlecenie?

Właściwa jest pisownia obu członów tego zestawienia z łącznikiem (inaczej: dywizem), czyli umowa-zlecenie (bez oddzielania łącznika spacjami), dlatego, że obie części zestawienia: zarówno umowa, jak i zlecenie są w tym przypadku równoważne znaczeniowo.

Dodać należy także, że obydwa człony podlegają odmianie; mówimy więc i piszemy:

  • co się tyczy umowy-zlecenia,
  • zatrudnić na umowę-zlecenie,
  • napisać coś dodatkowego w umowie-zleceniu.

Uwaga:
Bez dywizu piszemy: „umowa o pracę” lub „umowa o dzieło”.
Data: 18.10.2011, godzina: 09:20:00. Autor: Natalia Mikołajska