Go czy je”

Bardzo częstym, wręcz pospolitym, wykroczeniem przeciwko normie poprawnościowej jest używanie błędnej formy biernika (kogo? co?) zaimka ono w liczbie pojedynczej. Otóż zbyt często pojawia nam się tu postać go zamiast je. Go jest bowiem formą rodzaju męskiego (zaimek on), a nie nijakiego, jak ono.
Zacznijmy od błędnych przykładów:

  • Prosimy posłuchać słowa wstępnego. Wygłosi go Zbigniew Preisner.
  • Jeśli ktoś raz pozna smak żeglarstwa, będzie go pamiętał do końca życia.
  • Im dziecko starsze, tym trudniej go ubrać.
  • Oto okienko ? kto i kiedy go wykonał trudno powiedzieć.
  • To pojęcie jest za trudne, żeby go zdefiniować.

We wszystkich tych zdaniach zaimek powinien przybrać formę je. Tylko taka jest poprawna.

Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? Dlaczego dobieramy błędną formę?
Po prostu zaimki on i ono mają bardzo zbliżone wzorce deklinacyjne. Zobaczmy:

M. on
D. jego, niego, go
C. jemu, niemu, mu
B. jego, niego, go
N. nim
Mc. o nim

M. ono
D. jego, niego, go
C. jemu, niemu, mu
B. je, nie
N. nim
Mc. o nim

Jak widać różnice występują tylko w mianowniku i bierniku. Błąd polegający na wyborze postaci go zamiast je wynika z powszechnego dążenia do ujednolicenia form w naszym języku.

x

Zobasz także

Zadziać się

Coraz powszechniej słyszymy, że używa się czasownika zadziać się jako synonimu wydarzyć się. Nie do ...