Dirty Dancing raz jeszcze

Może nie takie dosłowne, ale jednak. W czwartek, 20 stycznia 2011, o godz. 18.00, w Galerii Arsenał odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu ?Rubieże kultury popularnej?. Dr Anna Nacher poprowadzi wykład ?Przygody popkultury w świecie przepływów?. Jest on poświęcony tanecznej muzyce popularnej. Wstęp wolny.

Rubieże kultury popularnej to cykl spotkań opowiadających o najbardziej frapujących zjawiskach współczesnej kultury popularnej (m.in. o taktykach oporu czy przekraczaniu granic mediów). Przekazy kulturowe funkcjonują w wieloznacznej i niejednorodnej przestrzeni medialnej, gdzie ulegają bezustannym przeobrażeniom. Skłaniają również do ponownego przemyślenia zastałych definicji i poszukiwania nowych sposobów myślenia o kulturze współczesnej. Spotkania proponują świeże spojrzenie i wnikliwą analizę złożonych zjawisk, traktowanych dotąd często zbyt powierzchownie.

Pierwsze spotkanie poświęcone jest tanecznej muzyce popularnej widzianej jako teren spotkań, negocjacji, konfliktów i walki o władzę. Znakomity skądinąd teoretyk kultury, Theodor W. Adorno, pisał o “ekstazie dzikich walących w wojenne bębny?, a w popularnych jazzowych kompozycjach tanecznych widział “aspekt konwulsyjny ? reminiscencję tańca św. Wita albo zachowań okaleczonych zwierząt?. Bez wątpienia można zobaczyć w masowych formach rozrywki władzę przemysłu kulturowego, rozmaite formy pozorowania różnorodności i przewrotną logikę działania, jak to ujmował Walter Benjamin, ?towaru-fetyszu?. Ponieważ jednak ?rubież to pas ziemi przygranicznej?, na której ?toczone są operacje wojskowe?, władza ta ma z gruntu niestabilny charakter. Uczestnicy spróbują nieco zmienić optykę i przyjrzeć się historii popularnej muzyki tanecznej II połowy XX wieku (od rock?n’rolla przez disco lat siedemdziesiątych po liczne odmiany techno) z perspektywy konfliktów rozgrywających się wokół płci i cielesności oraz pochodzenia etnicznego. Być może uda się im dostrzec rozproszone działania Jes Grew ? wirusa tajemniczej choroby (i jego nosicieli), każącej ciału poruszać się ekstatycznie w rytm muzyki o nadzwyczaj zmysłowym charakterze ? w świecie wykreowanym przez Ishmaela Reeda w powieści ?Mumbo Jumbo?, a rządzonym przez Wallflower Order oraz Knights Temple Order, próbującymi kontrolować ekspresję korporalną zabraniając tańca.

dr Anna Nacher – adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii mediów w perspektywie kulturoznawczej, studiach genderowych, antropologii audiowizualności, nowych zjawiskach w kulturze.

x

Zobasz także

Jak napisać kryminał

Kolejne spotkanie w Herbaciarni Bibliotece Raczyńskich 7 stycznia we wtorek o godz. 17. Herbaciarnia Biblioteki ...