Debata na Zamku

Quasi-polityczne spotkanie, w którym wezmą udział: Antoni Libera, Lech Mergler i Paweł Śpiewak zatytułowana: ?Demokracja – chora, chorowita, mniejsze zło?” odbędzie się w Sali pod Zegarem w Centrum Kultury ?Zamek? na ul. Święty Marcin 80/82 w Poznaniu, we wtorek, 6 marca 2012, o godz. 18.00. Wstęp wolny.

Dzisiaj dla wszystkich stały się szczególnie ważne pytania o kształt współczesnej demokracji:

  • Jak demokracja zmienia się na naszych oczach?
  • Jakimi językami o niej mówimy, jaki jej obraz tworzymy w prasie, publicystyce, internecie?
  • Czy literatura i nauka mają na to jakiś wpływ?
  • Jak możemy skutecznie uczestniczyć w debacie publicznej?
  • Jak można wpływać na decyzje rządzących?

Między innymi o tym właśnie dyskutować będą uczestnicy opisywanej debaty, czyli:

Paweł Śpiewak – socjolog i historyk idei, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i publicysta. Specjalizuje się w historii idei, zajmuje się myślą konserwatywną i liberalną, a także problematyką przemian politycznych i społecznych w Polsce i Europie Środkowej. Jest autorem wielu prac naukowych, m.in.: ?Ideologii i obywateli”, ?W stronę wspólnego dobra” i ?Pamięci po komunizmie”. Paweł Śpiewak zasiadał w kolegium redakcyjnym ?Res Publiki Nowej” oraz kwartalnika ?Przegląd Polityczny”. Od wielu lat komentuje fragmenty Tory w ?Tygodniku Powszechnym”. Współpracuje z tygodnikiem internetowym ?Kultura Liberalna”.

Lech Mergler – jeden z pomysłodawców i założycieli Stowarzyszenia ?My-Poznaniacy?, jest twórcą i redaktorem naczelnym wydawanego w Poznaniu miesięcznika o książkach ?Kurier Czytelniczy”. Publikował m.in. w ?Gazecie Wyborczej”, ?Tygodniku Powszechnym”, czy ?Polonistyce”, współredagował wrocławską ?Mandragorę”. Obecnie jest współpracownikiem warszawskiego Magazynu Literackiego ?Książki” oraz felietonistą poznańskiego ?Merkuriusza”.

Antoni Libera z kolei to pisarz, tłumacz, reżyser i znawca twórczości Samuela Becketta. Przełożył i wydał wszystkie dzieła dramatyczne Becketta, część jego utworów pisanych prozą oraz eseje i wiersze. Sztukami Becketta zajmuje się również jako reżyser, wystawiając je w Polsce i za granicą. Tłumaczył także Sofoklesa, Szekspira, Racine’a oraz Hölderlina i Kawafisa. Jest członkiem PEN Clubu i ?Stowarzyszenia Pisarzy Polskich? oraz amerykańskiego ?Samuel Beckett Society?.

Spotkanie dofinansowane zostało ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

x

Zobasz także

Jak napisać kryminał

Kolejne spotkanie w Herbaciarni Bibliotece Raczyńskich 7 stycznia we wtorek o godz. 17. Herbaciarnia Biblioteki ...