Cztery kłopotki

Tak to już jest w naszym języku, że mamy kłopoty z niektórymi rzeczownikami i dlatego można by właściwie nazwać je kłopotkami. Dlaczego? Choć nie posiadają one obcego pochodzenia i są z gruntu nasze, to problemy z ich odmianą mamy. I to niemałe. Dziś chciałabym zwrócić uwagę na cztery z nich. Myślę bowiem, że zdarzają nam się najczęściej.
Pierwszy rzeczownik to cudzysłów.
Mówimy zawsze: w cudzysłowie, nigdy: w cudzysłowiu.
Rzeczownik cudzysłów odmienia się jak parów.

Drugi rzeczownik to statua.
Mówimy zawsze: o statui, nigdy: o statule.
Rzeczownik statua odmienia się jak idea.

Trzeci rzeczownik to nasza ojczyzna, Rzeczpospolita.
Mówimy zawsze: tą Rzeczpospolitą, nigdy: tą Rzeczypospolitą.

Czwarty rzeczownik to procent.
Rzeczownik procent utworzony został z łacińskiego wyrażenia pro cento, co oznacza ?od stu?. Generalnie jest on nieodmienny.

x

Zobasz także

Zadziać się

Coraz powszechniej słyszymy, że używa się czasownika zadziać się jako synonimu wydarzyć się. Nie do ...