Czerstwa bułka i czerstwy dziadzio

Znaczenia słowa czerstwy w języku polskim i czeskim diametralnie się różnią. U nas, to najpowszechniejsze, czerstwy (w znaczeniu stary) może być chleb. W Czechach natomiast często na szyldach piekarń widzimy napisy czerstwe pieczywo. Daje to do myślenia, zwłaszcza że u nas żywotnego staruszka możemy nazwać też czerstwym staruszkiem. Co jest?
Czerstwe pieczywo na drzwiach piekarni? Przecież niemożliwe jest, żeby czeskie piekarnie specjalizowały się w produkcji od razu starych wypieków.

Nie, nie jest to możliwe. Otóż wszystko sprowadza się do znaczenia przymiotnika czerstwy w języku starosłowiańskim, który jest ojcem wszystkich naszych języków słowiańskich. Tam znaczył on tyle co: zbity, gęsty, jędrny, czy twardy. Później w każdym osobnym języku wykształciło się inne znaczenie tego samego przymiotnika czerstwy. Natomiast czerstwy staruszek po prostu jest pozostałością dawnych czasów.

x

Zobasz także

Zadziać się

Coraz powszechniej słyszymy, że używa się czasownika zadziać się jako synonimu wydarzyć się. Nie do ...