Berlin w Arsenale

19 listopada 2010 między godz. 18.00-20.00 w Arsenale odbędzie się wernisaż wystawy Berlin-Yogyakarta. Wystawa potrwa do 25 listopada. Wstęp wolny.

Wystawa ?Berlin-Yogyakarta? wraz z pokazem filmów to projekt Kampanii Przeciw Homofobii i Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN. Przypomina o historii prześladowań osób nieheteroseksualnych przez nazistów, podczas ich panowania w Europie, jak również o fakcie, że prawa człowieka są niezbywalną własnością wszystkich ludzi, również lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transgenderowych. Refleksja nad tragedią II wojny światowej skutkowała wydaniem szeregu dokumentów, podkreślających znaczenie praw człowieka i obywatela, w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz tzw. Zasad Yogyakarty. Zasady zostały opublikowane w 2006 roku w formie deklaracji w indonezyjskim mieście Yogyakarta przez Międzynarodową Komisję Prawników. Deklaracja zawiera międzynarodowe standardy stosowania praw człowieka w odniesieniu do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej.

W 70 lat po wybuchu II wojny światowej Kampania Przeciw Homofobii przypomina o zbrodniach, do których w skrajnych warunkach dyktatury doprowadziła homofobia właśnie oraz przeciwstawia im współczesne, międzynarodowe standardy praw człowieka. Na tytuł wystawy składają się nazwy dwóch miast z różnych kręgów kulturowych, co podkreśla globalną skalę zarówno zjawiska wykluczania, jak i obowiązywania praw człowieka. Z nazwą Yogyakarty łączy się aktualna część wystawy, Berlinowi przypisana jest jej część historyczna, w której nakreślono początki i osiągnięcia ruchu na rzecz emancypacji osób nieheteroseksualnych oraz przedstawiono historię ich prześladowań w faszystowskich Niemczech.

Imprezy towarzyszące:

1. 20.11.2010
godz. 12.00 – Spotkanie z prof. Romanem Wieruszewskim z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Katarzyną Remin z Kampanii Przeciw Homofobii – Katarzyna Remin, koordynatorka projektu, uzupełni historyczną część wystawy, opowiadając o sytuacji osób nieheteroseksualnych po II wojnie światowej. Prof. Roman Wieruszewski, autorytet w dziedzinie praw człowieka i jeden z sygnatariuszy Zasad Yogyakarty, przedstawi historię powstania Zasad Yogyakarty, ich najważniejsze zapisy oraz implikacje dla praw osób nieheteroseksualnych.

2. 22.11.2010
Pokaz dwóch filmów towarzyszących wystawie Berlin ? Yogyakarta:

godz.16:30 – ?Inny od innych?, Niemcy 1919, 50 min., reż. Richard Oswald Film niemy, edukacyjny, pierwszy w historii kina film o tematyce homoseksualnej, zakazany przez cenzurę w 1920 i zachowany jedynie we fragmentach. Konsultantem scenariusza był Magnus Hirschfeld, którego zobaczyć można w roli lekarza, Karl Giese wcielił się w głównego bohatera, wirtuoza skrzypiec Paula Körnera w wieku młodzieńczym. W roli głównej Conrad Veidt z ?Gabinetu doktora Caligari?. Historia miłości muzyka do swego ucznia i wszechobecnego wówczas szantażu osób homoseksualnych.
godz. 17.30 – “Einstein seksu?, RFN 1999, reż. Rosa von Praunheim, 100 min. film fabularny – historia życia Magnusa Hirschfelda, lekarza, seksuologa i światowego pioniera ruchu na rzecz równouprawnienia osób nieheteroseksualnych. Jednym z wątków jest historia związku M. Hirschfelda ze znacznie młodszym od niego Karlem Giese.

x

Zobasz także

Wszystko wiąże się z kobietą…

O doznaniach towarzyszących tworzeniu oraz co można wyssać z mlekiem matki rozmawiamy z rzeźbiarzem Antonim ...