A. Dumay na czele jury Konkursu Wieniawskiego

Marcin Kostaszuk z Urzędu Miejskiego w Poznaniu informuje o nowym przewodniczącym jury Konkursu Wieniawskiego – skrzypku i dyrygencie Augustinie Dumay!

Transparentność wyboru kandydatów i finalistów, akcent na komunikację zarówno z profesjonalistami, jak i z wszystkimi odbiorcami wydarzenia, otwartość na różne formy propagowania twórczości Wieniawskiego (lubi jazz ) – to tylko niektóre idee, które zamierza wcielić w życie.

Bardzo dobre spotkanie w szerokim gronie organizatorów z Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego i instytucji wspierających Konkurs, m.in. dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca p. Maxymiliana Bylickiego i prezesa Grupy MTP Przemysława Trawy kończy informację M. Kostaszuk .

x

Zobasz także

Bamberska saga

„Przez zmierzchy i świty” Mai Rausch to pełna ciepła, historii i wspomnień książka o poznańskich ...